Resources
Home Resources Members Gallery Gallery2 Contact

Lengo la Umoja wetu ni kuendeleza na kudumisha umoja wa kitaifa, ambao ndio msingi wa upendo na amani katika taifa letu.

 

 


  News & Information    Activities     Community Business      Financial Aid   By Laws   Katiba     
 

By Laws (download)     Financial Aid Assistance (download)     Membership Application (download)

News & Information

TANZANIAN COMMUNITY OF OAKLAND-SAN FRANCISCO BAY AREA

The following are the results of the new elections which were held on March 25, 2017. The new leaders will hold their offices for the next two years.

Mwenyeki: Ndugu Mathias Kaaya

Makamu wa Mwenyekiti: Ndugu Ebenezer Mcharo

Mweka Hazina: Mrs. Asha Madoshi

Katibu wa Chama: Ndugu Lucy Geay

Msaidizi wa Katibu: Ndugu Hamza Mrisho

Mwenyekiti Kamati ya Usuluishi na Mapatanisho: Ndugu Johanes Masare

Katibu wa Usuluishi na Mapatanisho: Ndugu Father Raphael Laizer

Mwenyekiti wa Habari na Uenezi: Ndugu Jamila Lameck
(Public Relatioins Officer)

Katibu wa Habari naUenezi: Ndugu Pricilla Mkenda

Mwenyekiti Kamati ya Starehe na Tija: Ndugu Erick Byorwango

Katibu wa Starehe na Tija: Ndugu Esther Mshiu

Mwenyekiti Kamati ya Elimu na Utamaduni: Ndugu Aneth Windham(Ayo)

Katibu wa Elimu na Utamadunu: Ndugu Rosemary Mwesigwa

Wajumbe wawili wa Bodi: 1. Ndugu Mary Madoshi 2.Ndugu Sayuni Malle
                                            

 

Members Resource Links:


Bank of Tanzania
 

        Tanzanian News Websites:


Parliament Online Information system

State House Website

Tanzania Investment Center

The United Nations

Government of Kenya Website

Uganda's Internet Resource

The Commonwealth of Nations

Mwalimu Nyerere Memorial Site

Economic Community of West African States


African Union

Government of the United Republic of Tanzania

African-Business Pages

Southern African Development Community

Tanzania Embassy

Priority Africahttp://www.jamcobk.blogspot.com/

 

TOP

Community Business:
 
  
TOP

safarisTanzania Authentic Africa Beacons

Tanzania never disappoints.
Few destinations in Africa can rival the diversity of wildlife, cultures, music and landscapes found in Tanzania.

For your Safari packages or Visa processing to Tanzania, please contact us:

Visit Tanzania Tours & Safaris
390 Bel Marin Keys Suite " A"
Novato CA, 94949
415 475 7788


 

Tom Entertainment:

Contact us for all of your entertainment needs.

Servicing the greater San Francisco Bay area and beyond.

Music from all over Africa including:
Bongo Flavor, Uganda Flavor, Lingala, Kwaito, Naija, Coupe de Kalle, Old Shool and Many more. We keep simply African.

WEDDING. BIRTHDAYS. HOUSE PARTIES. CORPORATE EVENTS. GRADUATION, BABY-SHOWERS. ETC.


 
First Air Travel! 7699 Bath ROAD MISSISSAUGA ONTARIO L4T 3T1 CANADA

We specialize in trips to Africa and around the Globe Our major destinations are:

*DAR-ES-SALAAM* *KILIMANJARO* *ZANZIBAR* *ENTEBBE* *NAIROBI* *MOMBASA* *ACCRA* *LAGOS* *JOHANNESBURG* *CAPETOWN* *DURBAN* *LILONGWE* *LUSAKA* *ADDISABABA

We also cover part of the Middle East, Asia, Europe and India Sub-Continent

Our Quotes have no hidden charges!

Our number one goal is to provide every one of our customers with the highest-quality service possible, personalized attention and, complete satisfaction.

We are ready and waiting to assist you in coordinating every detail of your travel needs. Please contact us; you will not be disappointed!

Toll Free 866.861.6584 Tel 905.461.1139/1140 Fax 905.481.2445 mkermali@firstairtravel.net
 


 

Financial Aid Recipients: application (download  Adobe Acrobat formats)


PHI - People’s Hope Inc.


CHREE - Corporation for Humanitarian Relief and Economic Empowerment


ELCT-Usa River Rehabilitation & Training Centre

tuna-logo
TunaHAKI - Foundation


American Red Cross - This contribution to the Red Cross was for Katrina Hurricane and Haitian Earthquake victims

 

Katiba

Jina : Umoja wa Jumuiya ya Watanzania

(Tanzanian Community Organization)

KIFUNGU CHA I: MADHUMUNI

1.Umoja huu ulianzishwa ili kusaidiana katika matatizo yanayohusiana na msiba unaotokea kwa mwanafamilia ya mwanaumoja au mwanaumoja mwenyewe , kukidhi matakwa ya utamaduni wetu, kufarijianana na  kuendeleza shughuli za kitamaduni

KIFUNGU CHA II: UANAUMOJA   (Angalia marekebisho kifungu cha I,III,IV,VI,X,XII,XIII,XIV na XV)

 1. Mtu yeyote anayekubaliana na madhumuni ya Umoja huu na anayejitegemea (na sio lazima anaishi California) anaweza kuwa mwanaumoja.
 1. Kutakuwa na kiingilio cha dola ishirini na tano ($25.00). [Wale ambao walishakuwa Wanaumoja kabla ya tarehe kumi na sita, mwezi wa pili (Februari), mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na sita (2/16/1996) hawatahitajika kulipa kiingilio hicho].
 1. Mwanaumoja anatoa mchango wa dola kumi ($10.00) kila mwezi, Mwanaumoja akitaka anaweza kutoa mchango mpaka mwaka moja (miezi kumi na miwili) kwa wakati mmoja na sio zaidi.
 1. Mwanaumoja anategemewa kuhudhuria mikutano yote ya Umoja.
 1. Mwanaumoja ambaye hatatoa mchango wake kwa muda wa miezi mitatu mfululizo atakuwa na siku tano za ziada kulipa. Mwanaumoja huyo atakubushwa kwa simu au barua au mjumbe wa Kamati ya Utendaji kabla ya siku hizo tano kufika. Kama hatakuwa amelipa katika muda huo ataeleweka kuwa amejitoa kwenye uanaumoja na hatatambuliwa na umoja.
 1. Mwanaumoja ataruhusiwa kujiunga tena (bila kutoa kiingilio upya), ikiwa atatoa malimbilikizo ya michango yote kwa wakati mmoja, na pia atalipa miezi mitatu ya mbele.
 1. Ikiwa mwanaumoja atataka kurejea katika umoja baada na mwaka moja ( miezi kumi na miwili) au zaidi, itambidi alipe malimbikizo yote pamoja na kutoa kiingilio upya.
 1. Ikiwa mwanaumoja atapoteza mapato ( kama kupoteza kazi) na anajiona kuwa hawezi kuendelea kotoa mchango, itabidi aitaarifu Kamati ya Utendaji. Uanaumoja wake utalindwa hata baada ya miezi mitatu. Hata hivyo baada ya hali yake kimapato kutengamaa, atawajibika kulipa malimbilikizo yake yote.

KIFUNGU CHA III. UTAWALA  (Angalia marekebisho katika kifungu cha XI,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI)

1.      a)  Shughuli zote za Umoja huu zitaendeshwa na wanaumoja saba (7) wa kuchaguliwa. Kati ya hao wanakamati wanne ni viongozi wa nne(4) wa ngazi za juu wa kuchaguliwa ambao ndio wanaunda kamati ya utendaji, na wengine watatu (3)wataokuwa wanachaguliwa kila baada ya miezi mitatu kutoka miongoni mwa wanachama kazi yao ikiwa ni kusaidiana na kamati ya utendaji katika shughuli mbalimbali za umoja.

b)Kila mjumbe wa kamati ya Utendaji kati ya hao wajumbe saba (7)        atahudumia kwa muda wa miaka miwili.

2. Mjumbe wa kamati ya utendaji akiachia kazi yake kwa kujitoa, kwa ugonjwa, au kwa kutolewa, nafasi iliyowazi itajazwa na mjumbe atakayechaguliwa na wanaumoja wote. Lakini iwapo mjumbe huyo wa Kamati ya Utendaji ni mwenyekiti, katibu, au mweka hazina, hapo wajumbe wanaobaki, watajichagulia Mwenyekiti, Kaimu Mwenyekiti, Mweka Hazina, au Katibu ipasavyo.

3. Wajumbe wa kamati ya utendaji hawatalipwa au kupokea malipo ya aina yeyote kutokana na uongozi wao. Lakini wajumbe wa kamati ya utendaji wanaweza kurudishiwa fedha za binafsi walizotumia kwa niaba au kwa ajili ya Umoja. Wajumbe wa kamati ya utendaji hawatakuwa na mkataba na Umoja, au kuwa na kazi ya kulipwa na Umoja.

4. Ni lazima theluthi mbili (2/3) za wajumbe wa kamati ya Utendaji au wajumbe watano (5) wa kamati ya utendaji wawepo ili mkutano wa kamati hiyo utambulike kuwahalali.

5. Wajumbe wa kamati ya utendaji wakipenda, au wakikubaliana, au wakiona ni vyema, mwanaumoja yeyote wa umoja wa kizalendo anaweza kuwa mwenyekiti wa shughuli za Umoja wa Kizalendo za uzalishaji fedha (ukuzaji wa mfuko wa Umoja, n.k.).

6. (a) Taratibu za Uchaguzi – Kabla ya Uchaguzi

(i) Mkutano wa uchaguzi utakuwa na wanaumoja watu (3), ambao sio wajumbe wa Kamati ya Utendaji, kuongoza uchaguzi.

(ii) Katika mkutano huo wanaumoja watapendekeza majina ya wagombea nafasi za kamati ya utendaji. Kila pendekezo ni lazima liungwe na wanaumoja watatu (3) ili jina lifikiriwe.

(iii) Mkutano wa uchaguzi utahakikisha kuwa mgombea ambaye jina lake limependekezwa anakubali kuutumikia umoja kwa muda wa miaka miwili.

(iv) Majina yote ya wagombea nafasi za uongozi yatatajwa mbele ya wanaumoja wote. Kamati ya uchaguzi itataja orodha ya hayo majina.

(v) Baada ya wagombea kukubali kupigiwa kura na kukubali kuwajibika endapo watachaguliwa, wagombea watatakiwa kuchaguliwa kwa kupigiwa kura za siri.

(vi) Kila mjumbe au wajumbe wawili au zaidi wa Kamati ya Utendaji wanaruhusiwa kuitisha mkutano wa dharura wa wanumoja wote.

(b) Siku ya Uchaguzi

(i) Kamati ya Uchaguzi itatangaza siku ya uchaguzi

(ii) Kila mwanaumoja atakuwa na haki ya kupiga kura mara saba (7) kwa majina tu yaliyopendekezwa kwa nafasi saba.

(iii) Matokeo ya uchaguzi yatatangazwa baada ya kura zote kuhesabiwa na kuthibitishwa na kamati ya uchaguzi. Washindi saba ndio watakaokuwa wajumbe wa Kamati ya uongozi na uchaguzi utakuwa umekamilika.

7. a). Mwenyekiti au wajumbe wawili au zaidi wa Kamati wa Utendaji wanaruhusiwa kuitisha mkutano wa dharura wa wanaumoja wote.

 b) Wajumbe wa kamati ya Utendaji watakuwa na uwezo kuunda Mwongozo wa umoja kufuatana na mahitaji ya wanaumoja kwa wakati huo. Marekebisho hayo lazima yawe kwa maandishi na yawe na sahihi za wajumbe wote wa kamati ya ya utendaji wa wakati huo.

8. Mjumbe wa kamati ya uongozi haruhusiwi kushughulika kikatiba na mwanaumoja kwa niaba ya umoja; anaweza tu akiambiwa na Kamati ya Utendaji.

9.Mwenyikiti akisaidiwa na mweka hazina wanahitajiwa kutoa taarifa ya hali ya Umoja kifedha na kadhalika, mara moja kwa mwaka, hasa muda mfupi kabla ya mkutano wa wanaumoja wote.

10. Mjumbe au wajumbe wa kamati ya utendaji anaweza/wanaweza kutolewa kwenye kamati kwa sababu au bila ya sababu kwa jumla ya kura theluthi mbili (2/3) ya wanaumoja wote au kwa sahihi (petition) kiasi cha theluthi mbili ya wanaumoja wote au kwa kura tano (5) za wajumbe wa Kamati ya Utendaji.

11. Mweka Hazina, au mwanaumoja anayekuwa kama kiongozi anayeshughulika na zaidi ya dola elfu moja ($1,000) atatakiwa kuwa na kinga ya kifedha (bond security)kutoka kwenye kampuni inayoshughulikia masuala hayo. Gharama zote za “bond” hiyo zitalipiwa na Umoja.

12. Mjumbe yoyote wa Kamati ya Utendaji atakuwa na haki ya kukagua vitabu, rekodi, barua ya aina yeyote, na vitu vyote vya umoja wakati wowote bila kukatazwa.

KIFUNGU CHA IV: VIONGOZI
 

Mwenyekiti

 1. Mkuu wa Umoja wa Kizalendo atakuwa Mwenyeki, ambaye pia atakuwa mwenyekiti wa Kamati ya Utendaji. Kadhalika atakuwa mwenyekiti wa mikutano ya wanaumoja wote.
 1. Mwenyekiti ataitisha mikutano yote ya Umoja na ya Kamati ya Utendaji ya Umoja.
 1. Mwenyekiti atatekeleza kazi zote kama ilivyoamuliwa na Kamati ya Utendaji wakati wakikutana kihalali.
 1. Atahakikisha kuwa uamuzi na matakwa vinatekelezwa kama ilivyoamuliwa na Kamati ya Utendaji ya Umoja.

Kaimu Mwenyekiti

 1. Atachukuwa nafasi ya mwenyekiti iwapo mwenyekiti hatakuwepo au mgonjwa.
 1. Kaimu mwenyekiti atatekeleza kazi kama itakavyoamuliwa na Kamati ya Utendaji ya Umoja.
 1. Iwapo mwenyekiti na kaimu mwenyekiti watashindwa kutokea kwa ajili ya ugonjwa au vinginevyo, basi wajumbe wa utendaji watamchagua mmoja kati yao kushikilia uenyekiti mpaka hapo mwenyekiti atakapokuwepo.

Katibu
Katika mikutano yote ya Umoja, katibu atachukua maoni yote na kuyatunza. Atatunza pia rekodi zote za umoja. Ataandika barua zote za Umoja na kuzituma ipasavyo. Atatunza orodha zote za wanaumoja, katiba ya umoja na maelezo yote mengine yahusinavyo na umoja. Kama mjumbe atashughulika na kazi za Umoja akisaidiana na wajumBe wa Kamati ya Utendaji.

Iwapo katibu atakataa, au ashindwe kutekeleza kazi yake ilivyoelezwa hapo juu, kazi yake itachukuliwa na Mwenyekiti au Kaimu wake au mwanaumoja yeyote atakayechaguliwa na wajumbe wa Kamati ya Utendaji.

Mweka Hazina
 

 1. Kazi yake ni kupokea michango na malipo ya kila mwanaumoja na kutoa malipo kwa niaba ya Umoja. Pia atatoa taarifa ya fedha kwenye mikutano au mkutano wa mwaka wa wanaumoja wote. Yeye pamoja Mwenyekiti na Kaimu Mwenyekiti ndio pekee wanaoweza kutoa pesa kutoka benki.
 1. Mweka hazina atatunza kwa ukamilifu malipo yote ya umoja na kutunza stakabadhi na hundi zote za Umoja.
   

KIFUNGU CHA V: UKAGUZI WA FEDHA 
1. Kamati ya watu watatu (3) itachaguliwa na Kamati ya Utendaji kutoka miongoni mwa wanaumoja, na itafanya kazi kama Kamati ya Ukaguzi wa fedha mpa ka kufikia mkutano wa mwisho wa mwaka wa wanaumoja wote. Mkutano huo pia utachagua kamati mpya ya ukaguzi wa fedha yenye idadi ilele ya wajumbe (3). Ikiwa nafasi kwenye kamati hii itabaki wazi kwa sababu yoyote ile, itajazwa na mjumbe au wajumbe watakaochaguliwa kwenye mkutano wa kawaida au wa dharura wa wanaumoja wote. Wajumbe wa Kamati ya Utendaji ya Umoja hawaruhusiwi kuwa wajumbe kwenye kmati hii.

2. Baadaye kufuatana na maamuzi ya Umoja, Umoja unaweza kumwajiri mtaalamu mwenye liseni ya utunzaji na ukaguzi wa vitabu vya fedha, ili aweze kuwa anafanya ukaguzi wa vitabu vya fedha za Umoja. Kabla ya kila mkutano wa mwisho wa mwaka, nakala ya taarifa ya ukaguzi wa fedha itatolewa. Mweka Hazina atasoma taarifa hiyo kwenye mkutano wa wote wa mwisho wa mwaka.  

KIFUNGU CHA VI: MISAADA  (Angalia marekebisho kwenye kifungu cha XII)
1. Misaada itatolewa kwa ajili ya misiba tu. Ni matatizo ya msiba tu yatakayohalalisha msaada kutoka kwenye hazina ya umoja huu kupewa mwanaumoja aliyefiwa na:

a)    Mzazi (baba au mama) wa mwanaumoja
b) 
Ndugu wa kuzaliwa naye 
c) Mtoto wa mwanaumoja
d) Mume, mke wa mwanaumoja

e) Mlezi wa mwanaumoja

 

2.        a) Mwanaumoja akifiwa na mtu hapa marekani na anataka kupeleka maiti nyumbani Tanzania atasaidiwa kwa kiasi cha asilimia arobaini (40%) ya fedha za Umoja, lakini kiasi hiki atachopewa kisizidi dola elfu nne ($4,000.00) za Umoja.

b) Mwanaumoja akifiwa na mtu hapa marekanni na hataki kupeleka maiti nyumbani atasaidiwa kwa kiasi cha asilimia thelathini (30%) ya fedha za Umoja, lakini kiasi hiki atachopewa kisizidi dola elfu mbili ($2,000.00) za Umoja.

c) Mwanaumoja akifiwa na mtu nyumbani (nje ya marekani) na anataka kwenda nyumbani atasaidiwa kwa kiasi cha asilimia ishiri na tano (25%) yafedha za Umoja, lakini kiasi hiki atachopewa kisizidi dola elfu moja mia tano ($1,500.00) za Umoja.

d) Mwanaumoja akifiwa na mtu nyumbani (nje ya marekani) na hataki kwenda nyumbani atasaidiwa kwa kiasi cha asilimia ishirini na tano (25%) ya fedha za Umoja, kiasi hiki atakachopewa kisizidi dola mia tano ($500.00) za Umoja.

KIFUNGU CHA VII: VITI VILIVYO WAZI
Ikiwa Mwenyekiti, Kaimu Mwenyekiti, Katibu, au Mweka Hazina wataacha viti vyao kwa kung’atuka au kwa sababu yoyote ile, Kamati ya Utendaji itamchagua mwanaumoja yeyote, au mjumbe wa Kamati ya Utendaji atamchagua mwanaumoja au mjumbe mwingine wa Kamati ya Utendaji kushikilia nafasi hiyo iliyowazi kwa muda tu uliobaki, mpaka uchaguzi mwingine utakapofanyika.

KIFUNGU CHA VIII: UMOJA UKIFA (Angalia marekebisho kifungu XIII)
Kwanza: Umoja utalipa madeni yake yote pamoja na gharama za kufa kwake.

Pili: Kila mwanaumoja atarudishiwa fedha kulingana na malipo aliyoyatoa pamoja na riba kama ipasavyo. Ikiwa fedha zimetumika kama ilivyoelezwa katika katiba hii, na fedha zilizobaki hazitoshi kulipa kila mwanaumoja kama ilivyoelezwa hapo juu hapo basi fedha hizo zitagawanywa kati ya mwanaumoja kufuatana na makadirio ya wakati mwanaumoja alipojiunga kwenye Umoja.

KIFUNGU CHA IX: NAKALA YA KATIBA KWA WANAUMOJA 
Katiba ya Umoja huu itachapishwa na kila mwanaumoja atapata nakala yake. Nakala za nyongeza zinazohusiana na mabadiliko ya kikatiba zitatawanywa kwa wanaumoja pale zinapokuwa tayari baada ya mabadiliko hayo kufanywa.

KIFUNGU CHA X: NYONGEZA (MAREKEBISHO) 
Katiba hii inaweza kubadilishwa au kuongezewa, na mabadiliko hayo yanaweza kukubaliwa na kupitishwa kwa kura ya ziadi ya asilimia hamsini (50%) ya wanaumoja wakati wa mkutano wa kawaida au wa dharura ulioitishwa kwa ajili ya suala hilo tu; au kwa nyaraka za zaidi ya asilimia hamsini (50%) ya wanaumoja zilizotiwa sahihi na wanaumoja hao. Utaratibu wa kuthibitisha ukweli wa asili ya nyaraka hizo utatayarishwa na Kamati ya Utendaji ya Umoja.

KIFUNGU CHA XI: MSAMIATI ULIOTUMIKA 
Ufafanuzi wa msamiati ni kufuatana na jinsi ulivyotumika katika Katiba hii.

1. Umoja: Umoja wa Kizalendo wa Watanzania wanaoishi nchini Marekani.  

MABADILIKO: MAREKEBISHO KWA MUJIBU WA KIKATIBA

NYONGEZA I
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu II Kipengele 1 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Wanaoruhusiwa kujiunga katika Umoja huu ni kama ifuatavyo:

Raia yeyote wa Tanzania au yeyote mwenye asili ya Tanzania, mke au mume wa Mtanzania, na watoto wa Watanzania. Uhalai wa badiliko hili ni kuanzia leo Desemba 21,1996. Inathibitishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA: II
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu VI Kipengele 1 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Umoja huu utafungua akaunti ya kielimu katika benki kwa ajili ya watoto walioko chini ya umri wa miaka kumi na minane wa mwanaumoja aliyefariki dunia. Umoja utatoa mchango wa mara moja utakaowekwa katika akaunti hiyo, na kiasi cha mchango huo hakitazidi dola mia tatu ($300.00). Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo Juni 26,1999. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA: III
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu II Kipengele 5 & 7 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Mwanaumoja atasimamishwa uanachama ikiwa atashindwa kulipa ada ya Umoja kwa muda wa miezi ishirini na minne (24) mfululizo. Mwanaumoja huyo anaweza kujiunga upya katika Umoja mara baada ya kipindi hicho ikiwa, lakini atatakiwa kulipa upya kiingilio cha dola hamsini ($50.00). Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo Machi 24, 2001. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA: IV
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu II Kipengele 3 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Mwanaumoja atawajibika kulipa ada ya $15.00 kwa mwezi. Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo Septemba 29, 2001. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA: V
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu VI Kipengele 3 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Kutakuwepo kipindi cha miezi mitatu (3) ambacho mwanaumoja mpya atasubiri kabla ya kuwa na uhalali wa kupata msaada wa fedha za Umoja. Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo Septemba 29, 2001. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA: VI
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu II Kipengele 5, 6 & 7 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Mwanaumoja atasimamishwa uanachama ikiwa atashindwa kulipa ada ya Umoja kwa muda wa miezi kumi na miwili (12) mfululizo. Mwanaumoja huyo anaweza kujiunga upya katika Umoja mara baada ya kipindi hicho, lakini atatakiwa kulipa upya kiingilio cha dola hamsini ($50.00), na pia atalipa ada ya miezi mitatu ya mbele. Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo Mei 3, 2003. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA: VII
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu VI Kipengele 2A cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Ikiwa familia ya marehemu ina zaidi ya mwanaumoja mmoja katika Umoja huu na ikaamua kumsafirisha maiti nyumbani, Umoja utatoa asilimia arobaini (40%) ya pesa za zilizopo, lakini kiasi atakachopewa kisizidi dola elfu nne ($4,000.00) kwa vile ni kifo kimoja, bila kujali idadi ya wanaumoja katika familia hiyo. Ikiwa vitatokea vifo zaidi ya kimoja katika familia moja kwa wakati mmoja, Umoja utatoa asilimia arobaini (40%) ya pesa zilizopo kwa kila kifo. Hata hivyo, kitakachotolewa kwa kila kifo kisizidi dola elfu nne ($4,000.00). Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo Mei 3, 2003. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA: VIII
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu VI Kipengele 2B ya Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Ikiwa mwanaumoja amefiwa na jamaa yake hapa Marekani na akaamua kumzika hapa, atasaidiwa kwa kiasi cha asilimia thelathini (30%) ya fedha za Umoja zilizopo, lakini kiasi hiki atakachopewa kisizidi dola elfu mbili ($2,000.00). Ikiwa familia ya marehemu ina zaidi ya mwanaumoja mmoja katika Umoja huu na familia ikaamua kumzika marehemu hapa Marekani, Umoja utaipa familia hiyo nyongeza ya dola elfu moja ($1,000.00). Kiasi hicho hata hivyo hakitazidi dola elfu tatu ($3,000.00). Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo Mei 3, 2003. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA: IX
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu VI ya Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Umoja huu utaongeza Kipengele 2E cha Sehemu VI ya Katiba hii. Mwanaumoja akifa na familia yake ikaamua azikwe hapa Marekani, Umoja utatoa kiasi cha asilimia thelathini (30%) ya pesa za Umoja zilizopo. Kiasi hiki hata hivyo kisizidi elfu mbili ($2,000.00). Ikiwa familia ya marehemu mwanaumoja itaamua kusafirisha mwili wake nyumbani, umoja utatoa kiasi cha asilimia arobaini (40%) ya pesa za Umoja zilizopo. Kiasi hicho hata hivyo kisizidi dola elfu nne ($ 4,000.00). Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo Mei 3, 2003. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA: X
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu II Kipengele 4 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Ikiwa mwanaumoja atakosa kuhudhuria mikutano mitatu (miezi tisa) mfululizo bila sababu muhimu*, atawekwa katika kipindi cha uangalizi. Ikiwa mwanaumoja atakosa kuhudhuria mikutano minne mfululizo (miezi kumi na miwili) bila sababu mihimu, itatambulika kuwa mwanaumoja huyo amejitoa kwenye Umoja. Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo Mei 3, 2003. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA: XI
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu III Kipengele 1A na 1B cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Umoja wa Kizalendo utakuwa na Bodi ya Wakurugenzi. Bodi hii itakuwa na wajumbe tisa (9) ambao watachaguliwa kila baada ya miaka miwili. Kuundwa kwa Bodi hii kunaondoa mara moja nafasi ya wajumbe watatu waliokuwa sehemu ya kamati ya uongozi, ambao walikuwa wakichaguliwa kila baada ya miezi mitatu. Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo Septemba 27, 2003. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA YA XII
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu VI Kipengele 1 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Msaada itabidi utolewe kwa jumuiya nyingine kulingana na uthibitisho wa hitaji na mapato. Jumuiya au kikundi kitachopitishwa kupata msaada huu ni lazima kitokane na jumuiya za kigeni kutoka nchi za afrika, na makundi mengine hasa yale ya sekta binafsi yanayoshughulika na shughuli za kijamii. Kwa kuongezea umoja huu kwa nyakati mbalimbali lazima itoe misaada kwenye mashirika anayoshughulikia watoto yatima, makundi ya watu wenye ugonjwa wa ukimwi na vituo vya elimu na shule. Pamoja na hayo msaada huo usizidi asilimia ishirini 20 ya mapato ya umoja.Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo December 20, 2003. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.  

NYONGEZA XIII
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu VIII ya Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Umoja huu ukifa, mali na fedha zitagawiwa kwa kufuata kifungu hiki cha sheria ya mapato ya ndani ya serikali ya hapa kifungu cha 501 (c) (3) cha mapato ya ndani, au kwa kufuata kipengele cha sheria ya kanuni ya kodi ya serikali kuu ya hapa au mali na fedha vitagawiwa kwa serikali kuu ya nchi hii (federal) au serikali ndogo (state) kwa ajili ya kazi za jumuiya mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo December 20, 2003. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA XIV
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu II kipengele cha 2 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Mwanaumoja mpya atahitajika kulipa kiingilio cha mara moja kiasi cha $50. Vilevile atakuwa katika kipindi cha uangalizi kwa miezi sita (6) kabla ya kupata msaada ikitokea akapatwa na shida ya msiba.  Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo January 1st , 2009. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA XV
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu II kipengele cha 2 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Uanachama wa mwanaumoja katika jumuiya hii utaachishwa au kusitishwa kama mwanaumoja atakuwa hajalipa ada kwa mwaka mmoja na zaidi. Kwa hivyo kama yuko nyuma kwa malipo ya ada kwa zaidi ya mwaka mmoja mpaka mitatu, akitaka kujiunga upya atalazimika kulipa malimbikizo yote ya miaka iliyotajwa hapo juu. Zaidi ya hapo, baada ya kulipa malimbikizo, mwaumoja huyo atakuwa katika kipindi cha uangalizi kwa miezi mitatu kabla hajaruhusiwa kupata msaada endapo anapatwa na shida ya msiba. Mwanaumoja wa aina hii haitajiki tena kulipa kiingilio cha $50.  Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo January 1st , 2009. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA XVI
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu III kipengele cha 2 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Endapo nafasi ya mwenyekiti, katibu,mweka hazina zikiwa wazi kwa njia ya kujiuzuru, kifo au kufukuzwa kabla ya uchaguzi mkuu, bodi ya wakurugenzi wa umoja huu itafanya uteuzi wa mwanumoja halisi yeyote kukalia nafasi iliyoachwa wazi mpaka siku ya uchaguzi.   Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo April 3rd  , 2010. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA XVII
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu III kipengele cha 4 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Ni muhimu na lazima kwamba 2/3 ya wajumbe wa bodi wahudhurie mkutano ili mkutano uweze kukubalika kuwepo au wajumbe sita (6) wa bodi.  Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo April 3rd  , 2010. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA  XVIII
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu III kipengele cha 5 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Kamati ya tija,ikiamua au kuona umuhimu, inaweza kuandaa shughuli za ukusanyaji wa pesa na kuongeza mapato ya umoja kwa niaba ya umoja huu chini ya uongozi wa kamati ya tija yenyewe.    Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo April 3rd  , 2010. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA XIX
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu III kipengele cha 6A (i) cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Wanaumoja watamchagua mwanaumoja mmoja kati ya wanaumoja watakaokuwepo kwenye mkutano wa uchaguzi. Mwanaumoja huyu atakayechaguliwa atafanya shughuli ya kusimamia uchaguzi wote wa uongozi. Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo April 3rd 2010. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA XX
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu III kipengele cha 6B (i) cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Kamati ya utendaji itawajibika kutangaza siku na tarehe ya uchaguzi. Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo April 3rd  , 2010. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA XXI
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu III kipengele 8 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Haitaruhusiwa na hakuna mjumbe wa kamati ya utendaji kwa uwezo wake binafsi ataruhusiwa kujiusisha na umoja huu au wengine kwa maslahi yake binafsi labda tu atakapokuwa  ameruhusiwa au ameelekezwa na kamati ya utendaji. Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo April 3rd  , 2010. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA XXII
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu III kipengele 8 (i) cha Katiba hii, nayo ni inatakiwakusomeka kama ifuatavyo:

3 (i) Bodi ya umoja huu inaweza kuruhusu matumizi ya kiwango kisichozidi dollar elfu moja na mia tano ($1500)kutoka kwenye mfuko wa umoja kwa ajili ya masuala mbalimbali ya umoja na shughuli nyingine za dharura. Masuala haya yawe yanahusiana na malengo ya umoja huu.      Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo April 1st  , 2014. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA XXIII
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu VI: MSAADA: kitengo (d) kipengele(2)  cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

d) Mwanaumoja akifiwa na mtu nyumbani (nje ya marekani) na mwanaumoja akachaguwa kutosafiri kwenda nyumbani basi mwanaumoja huyo atasaidiwa kwa kiasi cha asilimia ishiri na tano (25%) yafedha za Umoja, lakini kiasi hiki atachopewa kisizidi dola elfu moja mia tano ($1,500.00) za Umoja.  .      Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo April 1st  , 2014. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA XXIV
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu II, kipengele cha 4 cha Katiba hii, nayo ni kama ifuatavyo:

Kutakuwepo na mikutano mikuu ya Umoja miwili kwa mwaka. Mwanumoja atayekosa mikutano yote miwili mfululizo bila kutoa sababu za msingi za udhuru atapewa tahadhali. Mwanaumoja atayekosa kuhudhuria mikutano mitatu mfululizo bila sababu za msingi za udhuru atawekwa chini ya uangalizi. Mwanaumoja atayekosa kuhudhuria mikutano minne mfululizo bila sababu za msingi za udhuru, atasimamishwa kuwa mwanaumoja.  Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo March 26, 2016. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA XXV
Nyongeza hii ni badiliko lilioongezwa kutokana na hitajika husika kikatiba.

Umoja unaandaa mkusanyiko wa pamoja wa wanaumoja na wasiokuwa wanaumoja kwa ujumla na wingi wa watanzania wote waishio hapa (picnic). Kwa sababu shughuli hii inaandaliwa na umoja, kitatumika kiasa cha pesa isiyozidi $1000. (elfu moja) kuwezesha maadalizi.    Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo March 26, 2016. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA  XXVI
Nyongeza hii ni badiliko lilioongezwa kutokana na hitajika husika kikatiba.Ili umoja huu uendelee kuwatia moyo na kuwapa ushawishi wa elimu watoto wetu kutimiza ndoto zao kielimu na kufanikiwa masomo yao, Umoja huu utatoa zawadi ya $100 kwa kila mtoto wa watoto wa wanaoumoja huu watakaokuwa wanahitimu elimu ya juu ya sekondari (high school). Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo March 26, 2016. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA :XXVII
(Mahudhurio ya mikutano ya bodi)
Nyongeza hii ni badiliko la XXVII liliongezwa kutokana na hitajika husika kikatiba. Nayo ni kama ifuatavyo:
Mjumbe wa bodi ya wakurungezi ya TCO atayekosa kuhudhuria mikutano miwili mfululizo kwa sababu yoyote au bila sababu yoyote, ataachishwa uwakilishi wake kama mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya TCO mara moja bila mjadala.
Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo Septemba 24, 2016. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

NYONGEZA :XXVIII
(Siri za mikutano ya bodi)
Nyongeza hii ni badiliko la XXVII liliongezwa kutokana na hitajika husika kikatiba. Nayo ni kama ifuatavyo:
Mara tu baada ya wajumbe wa bodi ya wakurugenzi wa TCO kuchaguliwa, wale wote waliochaguliwa watakula kiapo kinachowataka kulinda siri za taarifa zote za mikutano yote ya bodi. Mjumbe yeyote atakayetoa siri yoyote ile kwa mtu asiyekuwa mjumbe wa bodi, ataachishwa uwakilishi wake kama mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa TCO mara moja bila mjadala.
Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo Septemba 24, 2016. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja

NYONGEZA : XXIX
Nyongeza hii ni badiliko linalohusu Sehemu IV ya Katiba hii, nayo sehemu hii inatakiwa kubadilika na kusomeka kama ifuatavyo:
Mwanaumoja wa TCO atatakiwa kulipa ada $20.00 kwa mwezi.
Uhalali wa badiliko hili ni kuanzia leo January 1, 2016. Inathibishwa kwamba katika badiliko hili hakuna jambo lolote linalokiuka Katiba ya Umoja.

THIBITISHO
Mimi________________________ ninathibitisha kwamba nimeisoma katiba hii, na kuelewa kila kifungu na kipengele kilichomo na nitaiheshimu na kuifuata kwa mujibu wa sheria ya katiba yenyewe.
Sahii_________________   Tarehe_____________

 

TOPBy-Laws of Tanzanian Community Organization (updated 2016)
 

ARTICLE I:  PURPOSE
The organization has been established to assist and console members during bereavement of the death of a family member or members, to enhance culture, and provide emotional and social support of its members.

ARTICLE II:   MEMBERSHIP (see amendments I, III, IV, VI, X, XI, XII, XIII, XIV & XV)
1. Any person who believes in and supports the purpose of this organization who is self-reliant, not necessarily a resident of California may become a member.
2.There shall be a mandatory initial fee of twenty five dollars ($25.00).  Those who were already members as of February 16th, 1996 shall not be required to pay the above fee.
3. A member shall be required to pay dues of ten dollars ($10.00) per month or he/she may select to pay a total of one hundred twenty dollars ($120.00) in a lump sum.
4. Every member is required to attend all organization meetings held four times a year.
5. Any member, who fails to pay his/her dues in three months consecutively, shall have a five-day grace period to pay his/her dues.  Members shall be reminded by telephone or by a written reminder or by an individual in charge with that duty to do so before the expiration of the five day grace period.  Failure to comply with the payment requirement shall be regarded as though the member has decided to pull out of the organization and his/her membership shall cease forthwith.
6. A member shall be allowed to rejoin the organization, if and only if, he/she is willing to pay all his/her arrears plus three months in advance.
7. However, if this particular member fails to pay his/her arrears before the expiration of 12 months and decides to rejoin the organization after one year, he/she will be required to pay another initial fee as per the organization’s by-laws.
8. In the event that any member loses his/her job or his/her income due to any reason beyond his/her control, and is convinced that he/she cannot continue with membership because of financial difficulty, such a member shall be required to inform the officers of the organization. His/her membership shall remain valid for three months pending the review of his/her situation by organization’s leadership.  In any case, after such a member’s employment or financial stability, he/she will be required to pay all dues to the organization.

ARTICLE III:  GOVERNANCE (see Amendment, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI)
1.a)  All the  business powers, affairs of the organization shall be exercised  and controlled by a party of seven (7) elected members four (4) of whom make up the Executive Committee, while the three are elected every three months.
   b) Every member of the leadership committee of seven shall be required to remain in this position for a term of two years.
2. Any member of the executive committee may cease his/her membership by resignation, or due to sickness, or disability and such a vacancy may be filled by an election conducted by all the members of the organization.  However, if the vacancy created was that of the chairman, the secretary, or the treasurer, the Leadership Committee shall have the power to temporarily appoint anyone to replace such a person, or fill the vacancy without a general election.
3. The leadership committee shall not receive any compensation of any kind from the organization or from any member or members because of such leadership.
However, the members of this committee may be reimbursed for any personal expenses incurred on behalf of the organization. The Executive Committee shall not have a contract with the organization, nor will they be paid salaries.
4. It is imperative that two thirds (2/3) of the leadership committee members is in attendance in order for the meeting to be held by the leadership committee of the organization or five members (5) of such a committee.  Such requirements must be strictly followed in order for such meeting to be legal. Without five (5) members’ presence, there cannot be a quorum and any such meeting or gathering including any decision forthwith shall be void.
5. The leadership committee, if it see fit, may unanimously agree to raise funds and any organization’s member may voluntarily chair, the fundraiser activity on behalf of the organization.
6.  a)  Election procedures – Before Election:
           (i)  There shall be a nominating committee of three (3) non-leadership committee      members to be nominated among members.  Such a committee shall be charged with the duty of overseeing the election of leadership.
          (ii) During the regular meeting, the members shall nominate those who will be leaders.     Every nomination shall be supported by at least three (3) members.
         (iii) The election meeting shall ensure that any nominee for the leadership committee is willing to undertake his/her duties for two years.
         (iv) The real names of such nominees for the leadership shall be mentioned before all the members of the organization.  The election committee shall provide this list of names.
        (v) Following such a confirmation of willingness to undertake such a position, the nominees shall be elected by a secret ballot.
       (vi) Any member or more than one member of the Executive Committee shall have the right to call for an emergency meeting of all members.
  b) Election Day:
         (i) The Election Committee shall announce the Election Day.
         (ii) Every member of the organization shall have the right to cast seven votes (7) only      among the nominated names as presented by the election committee.
         (iii) The election results shall be announced after all the votes have been counted and verified by the election committee.  The seven winners of the election shall be the only members of the Leadership Committee, and such election results shall be final.
7.   a) The Chairman or two members of the Leadership Committee shall have the power to call for any emergency meeting of all the members of the organization.
      b) The Leadership Committee shall be vested with the power to pass any circular according to the need and smooth running of the organization.  All the amendments or any circulars shall be in writing and shall be signed by each member of the Leadership Committee in existence for that period.
8.  No member of the Leadership Committee in his/her individual capacity shall attempt to deal with members of the organization or others on behalf of the organization, unless specifically authorized to do so by the Leadership Committee.
9. The Chairman, with the assistance of the Treasurer shall provide the financial report of the organization once a year, preceding the general meeting of the organization.
10. Anyone member of the Leadership Committee may be removed with due cause by two thirds (2/3) of the total membership at any regular or special meeting, or by a written consent of a least two thirds (2/3) of the total membership, or by a vote of five (5) members of the Leadership Committee.
11. The Treasurer or any member of the organization who deals with or may handle more than one thousand dollars ($1,000) shall be required to be bonded by a bonding company.  The cost of such a bond shall be paid by the organization at any time.
12. Any member of the Leadership Committee shall have the right to inspect the organization’s books, records and any communications at any time regarding the organization.

TOP

ARTICLE IV:  LEADERSHIP
The Chairman:
1.  The Executive Officer of the organization shall be the Chairman, who shall serve as Chairman of the Leadership Committee.  The Chairman will also chair all members’ meetings.
2.  The Chairman shall call for all meetings of the organization and those for the Leadership Committee.
3.  The Chairman shall perform all duties as set forth by the Leadership Committee when duly assembled.
4.  The Chairman will ensure that all orders and resolutions of the committee are carried into effect.

Vice Chairman:
1.  The Vice Chairman shall be vested with all powers and perform all duties of the Chairman in case of the absence or disability of the Chairman.
2.  The Vice Chairman shall perform all other duties as may be assigned him or her by the Leadership Committee.
3.  Should the Chairman and the Vice Chairman both be absent from any committee meeting the Leadership Committee shall select from its membership a person to act as chairman of the meeting.

 Secretary:
1.  The Secretary shall keep the minutes of the meetings of the members and the Leadership committee.  He/she shall attend to the giving and serving of notices of all meetings of the members and of the Leadership Committee.  He/she shall be the custodian of the organization’s documents. The Secretary will also maintain the records of the meetings of the Leadership Committee. He/she will perform all the duties incident to the office of Secretary of the organization subject to the control of the Leadership Committee.
2.  In case of the absence of the Secretary, or his/her refusal or neglect to act, notices may be given and served by the Chairman,  the Vice Chairman, or by any person  authorized by the Chairman,  the Vice Chairman or by the Leadership Committee as provided for by the By-laws of this organization.

Treasurer:
The treasurer shall keep full and accurate accounts of receipts and disbursements in books to be kept for that purpose.  He/she shall receive and deposit all moneys and other valuables of the organization, in the name and to the credit of the organization, in such depositories as may be designated by the Leadership Committee.  He/she shall disburse the funds of the organization as may be directed by the Leadership Committee, taking proper vouchers for such disbursements.  He/she shall provide the Chairman, the Leadership Committee, and members of the organizations at the annual meeting with accounts of all his/her transactions as treasurer and full and accurate reports of all matters pertaining to his/her office to the member at the annual meeting and making all reports required by law, and doing such other transactions as required by law, and other acts as required, subject to the control of the Leadership Committee.

ARTICLE V: AUDIT
1.     A committee of three (3) people shall be chosen from among the members of the organization by the Leadership Committee to serve as an acting auditing committee until the first annual meeting of the members of the organization.  The members of the organization at the regular annual meeting shall elect the members of the auditing committee.  Vacancies in the auditing committee shall be filled by the members at the next regular meeting of members following the occurrence of the vacancy or at a prior special meeting called for that purpose.  Members of the Leadership committee shall not be eligible to serve on the auditing committee or audit the books of the organization.
2.  Thereafter, if necessary, the organization may employ certified accountant or licensed, public accountant of the State of California, who shall not be a member of the organization, to audit the books of the organization.  Prior to each annual meeting, a copy of said accountant’s report of audit shall accompany each notice of the annual meeting.  The treasurer shall also read said report at the annual meeting.

ARTICLE VI:  AID (See Amendment XII)
1.    Aid shall be provided for bereavement only.  Such aid shall be provided whenever there is death of the following family members:
      a)  Parent (mother or father) of a member
      b)  Sibling of a member
      c)  Child of a member
      d) Spouse (husband or wife) of a member
      e)  Guardian of a member
  2. a) In the event that a member lost his relative because of death here in the U.S., and  
          such a member wishes to ship the body of his deceased relative to Tanzania or  
          deceased’s native land, the organization shall provide a financial support of forty
              percent (40%) of the organization’s money for the purpose of the cost, of
              shipping the deceased’s body home.  The amount shall not, however, exceed four
              thousand dollars ($4,000.00).
b)   In the event that a member loses his/her family because of death while the deceased person resides in the U.S and such a member wishes to conduct his/her deceased relative’s funeral in the U.S. instead of shipping the body to his home back in Tanzania, the organization shall provide a financial support of thirty percent 30% of the total available funds that belong to the organization.  This amount shall not exceed, however, two thousand ($2,000.00).
c)   In the event that death occurs in any member’s family in his/her native land, and such a member wishes to attend his/her family member’s funeral, the organization shall provide him/her with the financial support of twenty five percent (25%) of the available funds.  Such amount shall not exceed, however, one thousand five hundred dollars ($1,500.00).
d)   In the event that death occurs in any member’s family but such member chooses not to travel out of the U.S. to attend the funeral, the organization shall provide such a member with twenty five percent (25%) of the total money of the organization.  Such amount shall not exceed, however, five hundred ($500.00) dollars.

ARTICLE VII:  VACANCIES
If the office of the Chairman, Vice-Chairman, Secretary, or Treasurer becomes vacant by reason of death, resignation, removal or otherwise, the Leadership Committee shall elect a successor, who shall hold office for the unexpired term pending his/her successor’s election.

ARTICLE VIII:  DISSOLUTION OF THE ORGANIZATION (see Amendment XIII)
First: By payment of all debts of the organization, including expenses of dissolution.
 Second:  By payment to each member of an amount equal to all the amounts paid by such member, including those amounts credited to the amortization of principal indebtedness pursuant to his/her mutual ownership contract.
 
 ARTICLE IX:  COPY OF BY-LAWS FOR MEMBERS
The By-Laws of this organization shall be made available to each member of the organization.  Supplements to these By-Laws and any changes to these By-Laws including any amendments to these By-Laws shall also be made available to each member of the organization.

ARTICLE X:  AMENDMENTS
The By-Laws may be repealed or amended, and new by-laws may be adopted by a vote of over fifty percent (50%) of the membership at any regular meeting or at any special meeting called for that purpose, or by written consents signed by over fifty percent (50%) of the members. The procedure for verifying petitions received from the members for amendments under this section, shall be provided by the leadership committee.

ARTICLE XI:  DEFINITION OF TERMS:
As used in these By-Laws the terms used herein are defined solely for the purpose of clarification:
 Organization:  Tanzanian Community Organization of Tanzanians residing in the U.S.A.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS:  I
Except as otherwise provided in Article II Section 1 of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
Eligibility to this membership organization shall be open to the following: Any Tanzanian citizen or anyone originating from Tanzania, spouses and children.  This amendment shall be effective beginning today December 21st, 1996.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: II
Except as otherwise provided in Article VI Section 1 of these By-laws, the following amendment shall provide as follows:
This organization shall establish an educational bank account for minor children of the deceased organization member.  The organization shall make a one-time contribution to this account, the amount of which shall not exceed three hundred dollars ($300.00).  This amendment shall be effective beginning today June 26th, 1999.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: III
Except as otherwise provided in Article II Section 5 & 7 of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
Eligibility of a member to this organization shall be terminated if that member fails to pay his or her dues for twenty four (24) consecutive months.  The member can rejoin the organization immediately after the twenty-four months period, but will be required to pay another initial fee of fifty dollars ($50.00).  This amendment shall be effective beginning today March 24th, 2001.  It is hereby declared that nothing in this amendment contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: IV
Except as otherwise provided in Article II Section 3 of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
A member shall be required to pay dues of $15.00 per month.  This amendment shall be effective beginning today September 29th, 2001.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: V
Except as otherwise provided in Article VI Section 3 of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
There will be a waiting period of three months (3) before a new member becomes eligible for financial assistance.  This amendment shall be effective beginning October 1st, 2002.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these by-laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: VI
Except as otherwise provided in Article II Section 5, 6 & 7 of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
Eligibility of a member to this organization shall be terminated if that member fails to pay his or her dues for twelve (12) consecutive months.  The member can rejoin the organization immediately after the twelve-month period, but will be required to pay another initial fee of fifty dollars ($50.00), and a three month regular fee in advance.  This amendment shall be effective beginning today May 3rd, 2003.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.
 
AMENDMENT TO THE BY-LAWS: VII
Except as otherwise provided in article VI Section 2A of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
If the family of the deceased relative has more than one member of this organization and the family decides to ship the body of the deceased relative home, the organization shall provide forty percent (40%) of the organization’s total available funds.  The amount shall not exceed, however, four thousand ($4,000.00), for it is only one death, the number of relative members in the organization notwithstanding.  If more than one death, occurs at the same time within one family, the organization shall provide forty percent (40%) of the total available funds for each death.  The amount shall not, however, exceed four thousand dollars ($4,000.00) for each death.  This amendment shall be effective beginning today May 3rd, 2003.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: VIII
Except as otherwise provided in Article VI Section 2B of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
If a member of this organization has lost a family member in the United States and wishes to conduct the funeral of the deceased relative in the U.S., the organization shall provide thirty percent (30%) of the total available organization’s funds.  This amount shall not exceed, however, two thousand dollars ($2,000.00).  If the family of the deceased has more than one member of this organization and the family decides to conduct the funeral of the deceased relative in the U.S., the organization shall provide an extra one thousand dollars ($1,000.00) in addition to the thirty percent (30%).  The total amount shall not exceed, however, three thousand dollars ($3,000.00).  This amendment shall be effective beginning today May, 3rd, 2003.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: IX
Except as otherwise provided in Article VI of these By-laws, the following amendment shall provide as follows:
This organization shall establish Section 2E of Article VI.  If a member of this organization dies and relatives wish to conduct his/her funeral in the U.S., the organization shall provide thirty percent (30%) of the total available organization’s funds.  This amount shall not exceed, however, two thousand dollars ($2,000.00).  If the family of the deceased organization member decides to ship his/her body home, the organization shall provide forty percent (40%) of the organization’s total available funds.  The amount shall not exceed, however, four thousand ($4,000.00).  This amendment shall be effective beginning today May 3rd, 2003.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

TOP

AMENDMENT TO THE BY-LAWS:  X
Except as otherwise provided in Article II Section 4 of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
If a member of this organization fails to attend three consecutive regular meetings (nine months) without *compelling reasons*, that member shall be placed on probation.  If a member of this organization fails to attend four consecutive regular meetings (twelve months) without compelling reason, that member shall be regarded as though he/she has decided to pull out of the organization and his/her membership shall cease forthwith.  This amendment shall be effective beginning today May 3rd, 2003.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XI
Except as otherwise provided in Article III Section 1A and 1B of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
The organization shall have a Board of Directors.  This Board shall have nine (9) members that are elected every two years.  The creation of this Board shall effectively cease the existence of the position of three members of the leadership committee that are customarily elected every three months.  This amendment shall be effective beginning today September 27th, 2003.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XII
Except as otherwise provided in Article VI Section 1 of these By-Laws, subsection (f) is added to read as follows:
The aid shall also be provided to the community at large based on qualification of need and income.  The group that qualifies shall come from mostly immigrants from African countries, and other groups, especially non-profit organizations.  The groups that qualify for TCO benefit need not be members of the organization.  Additionally, the organization shall, from time to time, make donations to other charity organizations such as Orphanages, HIV groups, and educational institutions.  However, such aid shall not exceed 20% of TCO’s available resources.  This amendment shall be effective beginning December 20th, 2003.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS:  XIII
Except as otherwise provided in Article VIII of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
Upon the dissolution of the organization, assets shall be distributed for one or more exempt purposes within the meaning of section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code, or corresponding section of any future federal tax code, or shall be distributed to the federal government, or to a state or local government, for a public purpose.  This amendment shall be effective December 20th, 2003.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XIV
Except as otherwise provided in article II Sections 2 of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
A new member will be required to pay a one time initial fee of $50.00, and will also be on a probation period for six months before qualifying for financial assistance.  This amendment shall be effective beginning today January 1st, 2009.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

TOP

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XV
Except as otherwise provided in Article II Sections 2 of these By-Laws, the following
amendment shall provide as follows:
Eligibility of a member to this organization shall be automatically terminated if that member becomes inactive by failing to pay his or her dues for a year.  Therefore, if a member becomes inactive for a year and up to three years and then decides to rejoin the organization, he or she will be required to pay all the areas for the stated period, and will also be on a probation period for three months before qualifying for financial assistance.  This member will not however, be required to pay another membership fee.  This amendment shall be effective beginning today January 1st, 2009.   It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XVI
Except as otherwise provided in article III Section 2 of these By-Laws, the following amendment
shall provide as follows:
If, for any reason, the vacancies of the Chairman, the Secretary, or the Treasurer are vacated before the general election, the Board of Directors shall appoint anyone from the organization’s members’ pool to fill the vacancy.  This amendment shall be effective beginning today April 3rd, 2010.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XVII
Except as otherwise provided in Article III Section 4 of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows.
It is imperative that two thirds (2/3) of the members of the Board of Directors is in attendance in order for the meeting to be held by the Board of Directors of the organization or six members (6) of the Board.  This amendment shall be effective beginning today April 3rd, 2010.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS:  XVIII
Except as otherwise provided in Article III Section 5 of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
The Social Activities Committee, if it deems fit, may decide to hold a fundraiser activity
on behalf of the organization under its leadership team. This amendment shall be effective
 beginning today April 3rd, 2010.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XIX
Except as otherwise provided in Article III Section 6A (i) of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
Members shall appoint one person at the meeting, and such person shall be charged with the duty of foreseeing the election of leadership.  This amendment shall be effective beginning today April 3rd, 2010.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XX
Except as otherwise provided in Article III Section 6B (i) of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
The Executive Committee shall announce the Election Day.  This amendment shall be effective beginning today April 3rd, 2010.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS:  XXI
Except as otherwise provided in article III Section 8 of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:
No member of the Executive Committee in his or her individual capacity shall commit the organization or others on behalf of the organization, unless specifically authorized to do so by the Executive Committee.  This amendment shall be effective beginning today April 3rd, 2010.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY LAWS: XXII
Except as otherwise provided in Article III: Section 3, Sub-section 3 (i) is added to read as follows:
3 (i):  The Board of Directors may dispense up to but not more than one thousand and five hundred dollars ($1,500.00) of the organization’s funds for miscellaneous and or emergency expenses pertinent to the implementation of the organization’s goals and objectives.  This amendment shall be effective beginning April 1st, 2014.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS:  XXIII
Except as otherwise provided in Article VI:  AID:  Subsection (d) of Section (2) of the said Article is amended as follows:
d)  In the event that death occurs in any member’s family but such member chooses not to travel out of the U.S. to attend this funeral, the organization shall provide such a member with twenty-five percent (25%) of the total money of the organization.  Such amount shall not exceed, however, one thousand five hundred dollars ($1,500.00).  This amendment shall be effective beginning April 1st, 2014.  It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these by-laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XXIV:
Except as otherwise provided in Article II, Section 4, of these By-laws, the
following amendment shall provide as follows:
There shall be two general meetings per year. A member who misses
two consecutive meetings without excuse will be warned. A member who
misses three consecutive meetings without excuse will be placed on probation.
A member who misses four consecutive meetings without excuse will have
his/her membership to the organization terminated. This amendment shall
be effective beginning March 26, 2016. It is hereby declared that nothing in this
amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.

TOP

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XXV:
The following amendment is added to the foregoing referenced By-Laws:
Once every year the Tanzanian Community Organization will host a picnic
for its members and also for non members in the general community at large.
However, the cost of hosting such a picnic shall not exceed $1,000.00. This
amendment shall be effective beginning March 26, 2016.
It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any
provisions of these By-Laws.


AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XXVI:
The following amendment is added to the foregoing referenced By-laws:
In order to encourage and support our children’s academic and educational
pursuits and achievements, this organization will provide a financial reward
of $100.00 to each child of all the children of active members of the organization’s
children who have graduated from High School. This amendment
shall be effective beginning March 26, 2016. It is hereby declared that nothing
in this amendment is contrary to any provisions of these By-Laws.
 

AMENDMENT TO THE BY-LAWS XXVII:
(Attendance to Board meetings).
Except as provided in Amendment XVII of these By-laws, the following Amendment shall provide as follows:

A member of the Board of Directors who misses two consecutive Board meetings
with or without excuse will have his or her membership in the Board be terminated
with immediate effect. This amendment shall be effective beginning September 24, 2016.
It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of
these By-laws.
 

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XXVIII:
(Confidentiality of Board meetings).
Except as provided in Amendment XXVII of these By-laws, the following amendment shall provide as follows:

Upon their election to the membership of the Board of TCO, the elected members
shall take an oath to keep all matters discussed in the Board meetings absolutely
confidential. Any member of the Board who shares any information about matters discussed
in the Board meetings with any person who is not a member of the Board, will have his
or her membership in the Board be terminated with immediate effect. This amendment shall
be effective beginning September 24, 2016.
It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions of these By-laws.

AMENDMENT TO THE BY-LAWS: XXIX:

Except as otherwise provided in Amendment IV of these By-Laws, the following amendment shall provide as follows:

A member shall be required to pay dues of $20.00 per month.  This amendment shall be effective beginning January 1st, 2017.  
It is hereby declared that nothing in this amendment is contrary to any provisions
of these By-Laws.

ACKNOWLEDGEMENT:
I _________________________________________ declare that I have read these by-laws, and that I have understood every article therein, and that I agree to abide by the provisions of these By-Laws.
 
Signature: ________________________________  Date:_______________________________


TOP

 


© 2006-2017 Tanzania Community Organization. All Rights Reserved. |  Mission | Sitemap | 1025 Burnham Drive Pittsburg CA 94565 | website